Polityka prywatności Bs24-MOBILE

Polityka prywatności Bs24-MOBILE

Polityka prywatności aplikacji Bs24-MOBILE w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji Bs24-MOBILE.

2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.

3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.

4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją Bs24-MOBILE a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.

5. Aplikacja Bs24-MOBILE nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.

6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.