Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie

Uchwała 23/2015
Uchwała 24/2016
Uchwała 44/2017
Uchwała 44/2021

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz zarządzania ryzykami

Zarządzanie ryzykami za 2014
za 2015 cz.1
za 2015 cz.2
za 2016 cz.1
za 2016 cz.2
za 2017
za 2018
za 2019
za 2020
za 2021

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze

Wynagrodzenia za rok 2014, 2015, 2016
2017
2018
2020
2021

Strategia zarządzania ryzykami

Strategia za 2014
za 2015
za 2016
za 2017
za 2018
za 2019
za 2020
za 2021

Bilans i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie

za 2014
za 2015
za 2016
za 2017
za 2018
za 2019
Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019
za 2020
za 2021

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Informacja za 2014
za 2015
za 2016
za 2017
za 2018 cz. I
za 2018 cz. II
za 2019
za 2020
za 2021

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Opinia i raport za 2014
Załączniki do raportu za 2014
za 2015
za 2015
za 2016
Badanie za 2017
Opinia za 2017
Sprawozdanie z badania bilansu za 2018
za 2019
rok 2020
rok 2021