Outsourcing

Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych o których mowa w art. 6a ust. 1, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bank Spółdzielczy w Chrzanowie informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową, z następującym przedsiębiorcą:

  • SoftNet Sp. z o. o., 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8, KRS 0000181332, REGON 350506978, NIP 6780052374