Outsourcing

Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bank Spółdzielczy w Chrzanowie informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową, z następującymi przedsiębiorcami:

  • SoftNet Sp. z o. o., 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8
    KRS 0000181332, REGON 350506978, NIP 678-00-52-374
  • Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81
    KRS 0000376071, Regon 142796693, NIP 527-264-72-21