Aktualności

Obsługa wniosków o wypłatę świadczeń 500+

30.12.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że na skutek nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obowiązek ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przeniesiono z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wiąże się to z koniecznością zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS, co wymusza wprowadzenie szeregu zmian systemowych w infrastrukturze platformy Eximee obsługującej dotychczasowy proces składnia wniosków.

W związku z powyższym informujemy, że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze (500+) za pomocą systemu Eximee będzie możliwe do godziny 23:00 w dniu 31 grudnia 2021.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
portalu Emp@tia

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.

Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez system Eximee nastąpi w lutym 2022 roku.