W naszym Banku oszczędzaj z zyskiem

Lokata oszczędnościowa z zyskiem to specjalna oferta dla osób posiadających w naszym Banku dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub Ekstrakonto

W naszym Banku oszczędzaj z zyskiem

Lokata oszczędnościowa z zyskiem to specjalna oferta dla osób posiadających w naszym Banku dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub Ekstrakonto

Lokata oszczędnościowa z zyskiem jest lokatą o 6 miesięcznym okresie zadeklarowania i zmiennym oprocentowaniu. Jest lokatą nieodnawialną, bez możliwości dokonywania częściowych wypłat, ani dopłat w trakcie  trwania lokaty. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 zł. Maksymalna kwota wszystkich lokat oszczędnościowych z zyskiem założonych dla jednego posiadacza nie może przekroczyć 200 tys. zł. Lokatę można założyć w placówkach naszego Banku lub w Bs24 przez internet.

 

Wysokość oprocentowania lokaty

Okres zadeklarowania lokaty Lokata założona w placówce Banku Lokata założona przez internet w Bs24 Rodzaj stopy procentowej
6 miesięcy 6,25 %* 6,50 %* zmienna

Lokatę oszczędnościową z zyskiem można zakładać na następujących warunkach:

  • tylko dla posiadaczy ROR lub Ekstrakonta w naszym Banku,
  • kwota lokaty od 1.000 zł,
  • lokata nieodnawialna*,
  • okres zadeklarowania lokaty 6,
  • oprocentowanie zmienne.

* po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu

Informacje dodatkowe

Oprocentowanie w stosunku rocznym. Jeśli nie zaznaczono inaczej:

  • kapitalizacja odsetek po okresie,
  • przy likwidacji lokaty przed zadeklarowanym terminem otrzymuje się oprocentowanie w wysokości połowy oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie (a`vista).

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym