Lokata dzienna

Lokata dzienna jest to wkład oszczędnościowy o minimalnej kwocie 100 zł.
Zakładany na okres od 1 do 30 dni, nieodnawialny*, umiejscowiony, bez możliwości częściowych wypłat.

* – po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu.

Lokata dzienna

Lokata dzienna jest to wkład oszczędnościowy o minimalnej kwocie 100 zł.
Zakładany na okres od 1 do 30 dni, nieodnawialny*, umiejscowiony, bez możliwości częściowych wypłat.

* – po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu.

Oprocentowanie

Okres zadeklarowania lokaty Wysokość oprocentowania
od 1 do 30 dni 0,03 %

Informacje dodatkowe

Oprocentowanie w stosunku rocznym. Jeśli nie zaznaczono inaczej:

  • lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej,
  • kapitalizacja odsetek po okresie,
  • przy likwidacji lokaty przed zadeklarowanym terminem otrzymuje się oprocentowanie w wysokości połowy oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie (a`vista).

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym