Klasyfikacja Klienta

Klasyfikacja Klienta

Zgodnie z Zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 06 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2003/361/WE) oraz nałożonym na banki obowiązkiem dokonania klasyfikacji Klientów, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego Oświadczenia określającego przynależność Państwa firmy do danej kategorii. Jednocześnie informujemy:

  • że definicja dotycząca klasyfikacji Klientów określa, zarówno kryterium obrotu, jak i liczby zatrudnionych oraz sumy bilansowej wyrażonej w tyś. Euro,
  • że odnosi się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego
    i obliczone zostało w stosunku rocznym,
  • o obowiązku dostarczania niezbędnych danych do weryfikacji danej kategorii w okresach obrachunkowych.

Z góry dziękujemy za złożenie Oświadczenia w placówkach Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.

Z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie