Aktualności

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT

26.06.2018

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Chrzanowie dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.

Otwarcie i prowadzenie tego rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub aneksu, a z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.